در راستای سیساست های تقویت سایت کالونک و با توجه به ایام خجسته نوروز 96

طرح تخفیف نوروز 96 به شرح زیر می باشد:

 

آگهی کالونک ویژه رایگان

ارزش واقعی: 25000 تومان

مدت زمان طرح: پایان فروردین 96

مشخصات آگهی:

قرارگیری در اسلاید اصلی بالای سایت و  اسلاید کناری

برای 60 روز

با قابلیت به روزرسانی 3 بار در روز

 

لطفا پس از ثبت آگهی در قسمت روش پرداخت، فیش بانکی را انتخاب کنید.

آگهی شما تایید خواهد شد.

 

هم اکنون برای ثبت آگهی خود اقدام نمایید